Containers port Terminals web application
Liste e Ligjeve dhe Legjislacionit
Drag a column header and drop it here to group by that column
 CountryLanguageLaw LevelYearID
 
Data pager
 Page 1 of 15, items 1 to 20 of 283.
ITALIAItalianCommunity19985
ITALIAItalianCommunity19976
ITALIAItalianCommunity19817
ITALIAItalianCommunity19838
ITALIAItalianCommunity19849
ITALIAItalianCommunity199411
ITALIAItalianCommunity199912
ITALIAItalianCommunity199913
ITALIAItalianCommunity199914
ITALIAItalianCommunity200917
ITALIAItalianCommunity200919
ITALIAItalianCommunity200920
ITALIAItalianCommunity200921
ITALIAItalianCommunity200922
ITALIAItalianCommunity200923
ITALIAItalianCommunity200924
ITALIAItalianCommunity199825
ITALIAItalianCommunity199728
ITALIAItalianCommunity198129
ITALIAItalianCommunity198330

»Duke klikuar me te djathten mbi nje titull kolone, perdoruesi mund te shohe nje menu perdorimi per renditjen ne harte dhe opsione te tjera. Perdoruesi mundet gjithashtu te perzgjedhe rezultatet e hartes duke perdorur kutite e teksteve ne krye te çdo kolone..